KONTRAKT SK s.r.o.

Firma KONTRAKT SK vznikla v roku 2008. Napriek krátkemu veku spoločnosti máme bohaté skúsenosti v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Naša firma poskytuje kompletné paletové hospodárstvo pre malé, stredné ale aj veľké firmy. Pri paletovom hospodárstve uprednostňujeme individuálny prístup ku každému zákazníkovi. Dokážeme Vám pripraviť plán paletového hospodárstva na mieru. V našej spoločnosti pracujú pracovníci, ktorí pravidelne absolvujú potrebné školenia a kurzy.

Na základe požiadaviek trhu sme rozšírili našu činnosť na výrobu paliet a opravu paliet priamo u zákazníka. 

Dopravu všetkých druhov paliet zabezpečujeme vlastnými vozidlami (viď obrázky).

V súčastnosti máme vlastné skladové priestory o rozlohe 2000 m2 s cieľom poskytovať naše produkty a služby čo v najkratšom čase podľa potrieb našich klientov (viď obrázky).

Firma KONTRAKT SK s.r.o. je firma, ktorá si pravidelne plní všetky povinnosti, či už odvodového a daňového charakteru, alebo platobnej disciplíny voči dodávateľom a odberateľom.