Nákup paliet

Naša firma sa zaoberá nákupom či už tmavých použitých paliet, vyradených paliet, poškodených paliet ale aj svetlých paliet.
Zaoberáme sa hlavne nákupom nasledovných paliet:

  1. EUR paleta tmavá
  2. EUR paleta svetlá
  3. Vyradená paleta
  4. Poškodená paleta


Ďalšie typy nakupovaných paliet ako doplnkový tovar: 80cm x120cm– nepoškodená, 100cm x 120cm – nepoškodená, CP 1 paliet a gitterboxov.

Popis nákupu paliet:

Paleta EUR vyhovujúca je čistá, farba dreva biela alebo sivá až tmavá, bez vlhkých plesní,bez chýbajúcich komponent
Paleta EUR nevyhovujúca je

1.  zlomená alebo chýba horná nosná doska

2. uvoľnená spodná spevňujúca doska

3. minimálne 1 klátik (špalík) narušený tak že sú odhalené 2 a viac klincov ( 1 klinec je možné tolerovať), klátik stratil súdržnosť ako celok alebo chýba úplne.

4. ak hrozí pri manipulácii s paletou poranenie, toto sa týka vyčnievajúcich klincov ktoré sa nedajú zatĺcť.